Chinese Herbal Long Hair Set Shampoo Conditioner Serum for Straightening Noon

$52.46
Chinese Herbal Long Hair Set Shampoo Conditioner Serum for Straightening By NoonNew & Hot!!!Brand : NoonCondition : 100% Authentic brand new, Never openTotal Quantity :3 pcs. Shampoo&conditioner&serum Usage & Dosage : apply shampoo on your hair then Chinese Herbal Set 1.Shampoo 250 ml 2.conditioner 250ml3.Serum For Hair Loss 30 ml Benefit for 1. Long Hair for up to a month 3-6cm.2. For those who want thicker hair after only 2-3 weeks notice that. New born baby hair hairline hair full !!! 3. Reduce hair loss for men hair loss after childbirth. Or have long hair. 4. cure split ends Very good !! You do not need to be cut to trim the end off it.5. Help with dry hair Damaged hair from straightening perm dyed hair soft, shiny hair back confirmation !! 6. relieve itching of the scalp. Channatu fungus on the scalp and reduce dandruff. 7. To help make your hair silky weight and a mild fragrance. Recipe for traditional Chinese recipes And proprietary formula of Thailand. ¼ÁËÍÁ ÂÒÇäÇ àÇèÍÃì!! ૵ºÓÃا¼ÁÊÁعä¾Ã¨Õ¹ àÃ觼ÁÂÒÇ ¤ÇÒÁÅѺ·Õè´Õ·ÕèÊش㹡ÒôÙáżÁÂÒÇãËé¾ÃÔéÇÊÅÇ à»ç¹»ÃСÒÂà§Ò§ÒÁ´Ø¨¤ÃÔʵÑÅ á¡é¼ÁÃèǧ ªèÇÂãËé¼Á¹ÔèÁ˹ÒáÅÐÊØ¢ÀÒ¾´Õ ˹Öè§à«ç·»ÃСͺ´éÇÂáªÁ¾ÙàÃ觼ÁÂÒÇ ¤ÃÕÁ¹Ç´¼Á à«ÃÑèÁà¢éÁ¢é¹ à«ç·¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺÊÒÇæ·Õè¼ÁÍè͹áÍ ÃèǧÁÒ¡ ᵡ»ÅÒ ªÕé¿Ù ËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹ÇèÒàÊÕÂÅéÓÅÖ¡ >

You recently viewed

Clear recently viewed